ref: refs/heads/v3.0

Günlük ve Tasavvufi Zikir Çeşitleri

Günlük ve Tasavvufi Zikir Çeşitleri
24 Temmuz 2021 23:00
2.095

Günde yüz kere Sübhanallahi ve bihamdihi demek

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Her namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber dedikten sonra yüzüncü defada La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir diyen kimsenin deniz köpüğü kadar da olsa günahları bağışlanır.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Günde yüz kere Sübhanallahi ve bihamdihi diyen kimsenin deniz köpüğü kadar da olsa günahları bağışlanır.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Adamın biri Peygamber (s.a.v)’e gelerek yoksulluğundan şikayet etti.

Sevgili Peygamberimiz; Meleklerin duası ve insanların tesbihi ile tesbih etmiyor musun? Herkes bu sayede rızık bulur buyurdu.

Adam;

O tesbih hangisidir? diye sordu

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu;

Her sabah fecrin doğuşundan sabah namazı vaktine kadar yüzkere,”Sübhanellahi ve bihamdihi, sübhanel azim, estağfirullah” de, dünya boyunu bükerek senin emrinin altına girer. Aynı zamanda her kelimeye karşılık Allah bir melek tayin eder ve bu melekler kıyamete kadar senin için tesbih ederler.

Rufaiyetüz-Zarki diyor ki;

Bir gün Resulüllah’ın ardında namaz kılıyorduk. Rüküdan kalkarken Resulüllah;

Semiallahü limen hamide dediğinde cemaatten birisi,”Rabbena lekel hamdü, hamden kesiren tayyiben mübareken” dedi. Namaz bitince Resulüllah;

Demin onu söyleyen kimdi ? diye sordu. Adam;

Bendim ya Resulüllah deyince;

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu;

Otuz küsür meleğin bunu yazmak için yarışmaya kalkıştıklarını gördüm.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

(Kur’anda) geçen bakiyatü’s-salihat (sonsuza dek yaşatacak iyilikler) den amaç; La İlahe İllallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve La Havle Vela Kuvvete İlla Billah’tır

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Yeryüzünde bulunan insanlardan kim, La İlahe İllallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber ve La Havle Vela Kuvvete İlla Billah duasını okursa, deniz köpükleri kadar günah olsa da Allah onu affeder.

Allah Katında En Kuvvetli Zikir

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Allah katında kelamların en sevimlisi şu dört kelimedir;

▬ Sübhanallah

▬ Elhamdülillah,

▬ La ilahe illallah ve

▬ Allahu ekber.

Bunların herhangi birini öne alıp diğerini arkaya almakta bir sakınca yoktur. Hangisini istersen ondan başlayabilirsin.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Allah katında sevimli olan ve dile kolay, tartıda ağır iki kelime vardır .Bu iki kelime; Sübhanallah ve bihamdihi, sübhanallahi’l azim kelimeleridir.

Ebu Zer diyor ki;

Resulüllah’a Allah katında en sevimli söz hangisidir? diye sordum

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu;

Yüce Allah’ın melekleri için seçtiği şu sözdür; Sübhanallah ve bihamdihi,sübahanallahil azim

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah kelimesi mizanı doldurur. Sübhanallah ve Allahu Ekber kelimeleri ise yer ile gök arasını doldururlar. Namaz, nur, sadaka, delil, sabır, aydınlık ve Kur’an lehine ve aleyhine delildir. Sabaha kavuşan insan ya nefsini (maddeye satıp) köle olur veya satın alıp (dünyayı önemsemeyip) azat ederler

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Sübhanallah, Elhamdülillah ve La İlahe İllallah, Allahu Ekber Yüce Allah’ın seçtiği kelimelerdir. Kul Sübhanallah dediği zaman yirmi günah silinir, defterine yirmi sevap yazılır. Allahu Ekber dediği zaman da aynı mükafatı elde eder

Ebu Zer diyor ki;

Peygamber’e sordum;

Ey Allah’ın elçisi, zenginler sevap kazanmakta bizi geçmişlerdir. Zira onlar bizim okuduklarımızı okudukları gibi üstelik mallarından sadaka da veriyorlar. Oysa bizde bulunmadığı için biz sadaka veremiyoruz.

Peygamberimiz şöyle buyurdu;

Ben sana bir amel öğreteyim de, bu ameli yapanlar dışında senden ileride olanlara yetişir ve senden sonra gelenlere üstün olursun. Bu amel her namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 34 kere Allahu Ekber demektir.

Cehennemden Kurtaran Zikir & Salavat

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Bir kul, la ilahe illallah ve Allahu Ekber dediği zaman Yüce Allah;

Doğru söylüyorsun kulum. Benden başka ilah yoktur ve her şeyden en büyük, yüce olan Benim der.

Kul, La ilahe illallahu vahdehü la şerike leh dediği zaman

Yüce Allah;

Kulum doğru söylüyor. Benden başka ilah olmadığı gibi, Benim orta benzerim ve dengim de yoktur.

Kul, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman Yüce Allah;

Kulum doğru söylüyor, güç ve kuvvet Benimdir. (Bu kelimeleri ölüm anında söyleyen kimse cehenneme girmez)

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Kim her sabah; Allah Rab, İslam’ı Din, Kur’an’ı İman (rehber), Muhammed (S.A.S)’i elçi ve nebi olarak tanıdım ve kabul ettim derse, kıyamet gününde Yüce Allah’ın kendisini hoşnut etmesini hak etmiştir.

Kaynak: İmam Gazali / İhyau Ulumi’d-Din

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.