ref: refs/heads/v3.0

Elif Lam Mim Ne Demek ve Anlamı & Bakara Süresi 1. ayet Tefsiri

Elif Lam Mim Ne Demek ve Anlamı & Bakara Süresi 1. ayet Tefsiri
3 Mayıs 2021 19:59
1.356

Bakara Süresi Medenidir. Hicretin birinci yılından itibaren pasajlar (bölümler) halinde indirilmeye başlanmıştır. Tamamı 286 ayettir. Bakara ismi 67-71 ayetlerinde yer alan bakara kıssasından alınmıştır.

Bir ineği kesmek gibi cüz’î bir vak’anın ayrıntılı olarak anlatılması, hatta bu uzun süreye adının verilmesi tuhaf gelebilir. Fakat Kur’an temel bir kanun ve prensibin tezahürünü ifade eden cüz’î olayları bazen ayrıntılı olarak anlatarak o genel prensibi zihinlere yerleştirmek ister.

Kur’an-ı Kerim, Hz. Musa (a.s.)’ ın risaletiyle, İsrail oğullarının seciyelerine girmiş olan sığıra tapınma fikrini kesip öldürdüğünü, bu olay ile anlatmaktadır. Bakara Süresi; Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 87, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre bakara süresi 2.süredir

Mekki olan süreler, Peygamber (s.a.v)in hicretinden evvel inmiş sürelerdir. Medeni olan süreler de Peygamberin hicretinden sonra inmiş sürelerdir.

İsterse Medine-i Münevvere dışında mesela Mekke-i Mükerremenin fethi esnasında Mekke de veya diğer savaşlar esnasında inmiş olsun.

Mekki olan sürelerin bazı ayetleri pek kısa ve edebidir. Dinin esaslarını özet olarak içermektedir. İslam’ın başlangıcında nazil olmuş, Mekke-i Mükerremedeki Arap ediplerine karşı bir belagat mucizesi olmak üzere tecelli eylemiştir. Medeni olan ayetlerin büyük bir kısmı ise nispeten uzuncadır.

Bunlardan birçoğu ehli kitaba hitap etmektedir. Eski ümmetlerin tarihi hallerini birer ibret levhası olmak üzere dikkat nazarlarına sunmakla ve itikadi meselelere, ibadetlere şahsi, medeni, siyasi muamelelere ait hükümleri kapsamaktadır.

“Ebedi mutluluğa engel olan yersiz şüpheler, geçici hazlar ve aldatıcı hayallerin hepside şeytanın hilesidir. Her şeyi yoktan var eden Allah, Adem’i ve onun soyundan gelenleri yaratılmışların en şereflisi kılmıştır. Melekler, Ademoğlunun insanı niteliklerinden sadece ‘kan akıtıcı ve fesat çıkartıcı’ özelliğine takılıp kaldılar.

İblis ise ateşten yaratıldığını ileri sürerek balçıktan yaratılmış birine secde etmeyeceğini söyledi ve Allah’a isyan etmekle kalmayıp insanın ebedi düşmanı oldu. İlk icraatı ise Adem ile eşini Allah’a isyan ettirip cennet misali bahçeden kovdurmaktır

“Kur’an; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına ve öldükten sonra tekrar diriltilmeye iman edenler, sevdiği malından Allah yolunda; akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilenenlere ve köle azat etmek üzere verenler, namazlarını ikame eden, zekatlarını veren; söz verdiklerinde ahitlerine sadık kalanlar, sıkıntılı ya da dar günlerinde, özellikle de savaş esnasında sabreden gerçek müminler için aydınlatıcı bir ışık, bireysel ve toplumsal hastalıklar için ilahi bir şifa, Allah’tan bir rahmet olarak indirilmiş ilahi bir kitaptır. İyilik de ancak bu kitaba uyanların yaptıklarıdır

Bakara Süresi 1. Ayet Tefsiri & Hurufi Mukataa Olan Harfler Elif Lam Mim

Bakara Süresi 1. Ayetin Tefsiri: Müfessirler süre başlarındaki (alfabetik harflerden oluşan) huruf-i mukataa (kesik harfler) hakkında ihtilaf etmişlerdir. Kimisi:  Bu, Allah’ın (c.c) sadece kendisinin bilmesini murat ettiği sırlarındandır deyip, hakikatini Allah’a (c.c) havale etmiş ve hiçbir şekilde tefsirini yapmamışlardır

Kur’an-ı Kerîm’in 29 süresi huruf-i mukattaa denilen bu münferit harfler ile başlar. Müfessirler, bunların manasız veya tesadüfî olmadığını vurgular, onlar hakkında öne sürülen muhtemel çeşitli izahları nakleder, bununla beraber Allah ile Resulü (a.s.) arasındaki bu şifrelerin kesin manalarını Allah’a havale ederler.

Allah Teala bu tonlu seslerle sinyaller verip beşeriyetin dikkatlerini çekmekte, bir an için, her işi bırakıp gelecek muazzam gerçekleri dinlemelerini temin etmektedir. Keza Kur’an’ın da böyle harflerden ibaret olduğunu, yapabileceklerse bu harfleri kullanarak insanlara da benzerini yapma çabaları hususunda meydan okuduğunu hatırlatmaktadır

Gayba inanan, dini vazifelerini yerine getiren, semavi kitaplara ve ahiret gününe İman eden kimselerin hidayet üzere olup kurtuluşa erdiklerini müjdelemektedir. Şöyle ki (Elm): Harfleri, Bakara süresinin birinci ayetini teşkil etmektedir. Bu gibi harflere “Hurufi Mukataa” denir ki manaları bizce bilinmemektedir. Bunların inişinde birer hikmet vardır.

Kısaca deniliyor ki bunlar başlarında bulundukları sürelerin isimleridir. Bunlar, İnsanların dikkatlerini çekmeye sebeptir. Adeta denilmiş oluyor ki ey insanlar! Bütün Kur’an ayetleri bu gibi harflerden meydana gelmiştir. Böyle olduğu halde siz ne için bu harflerden oluşan bir süre meydana getiremiyorsunuz? Öyle ise acizliğinizi İtiraf ediniz ve Kur’an’ı Kerim’in ebedi bir mucize olduğunu kabul ediniz

Kaynaklar

M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:III / bkz: 13-15
Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Ömer Nasuhi Bilmen
İbn Kesir / Tefsiru’l Kur’an’il Azim / C:1 / bkz:198

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.