Namaz Abdest Gusül Kur'an İslam Nefis Ahlak Tövbe Vaaz Resim Galerisi

Doğum Kontrol Hapı Kullanmak Caiz mi?

10 Eylül 2021 08:30
0

Soru: Fazla çocuk olmasını engellemek için doğum kontrolü yöntemlerine başvurmak caiz midir?

Cevap: Günümüzde doğum kontrolü meselesi yalnız Türkiye’nin değil, bütün dünya milletinin üzerinde durduğu bir konudur. Evlenmek, Hz Peygamber’in sünnetlerindendir. Evliliğin çeşitli hikmetleri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

1 ▬ Eşlerin birbiriyle huzur ve sükunet bulması. Kur’an da şöyle buyrulur: ‘O’nun ayetlerinden biri de, sizi kendi türünüzden kendileriyle sükun bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve acıma koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır (1)’

2 ▬ Neslin devamı ve nüfusun artması. Hadiste şöyle buyrulur: ‘Evlenin, çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim

3 ▬ Evlilik gözü ve ırzı harama karşı koruyucudur. Allah’ın elçisi şöyle buyurmuştur: ‘Ey gençler topluluğu, sizden gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü ve ırzı harama karşı koruyucudur. Kimin de evlenmeye gücü yetmezse oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır’.

Diğer yandan evlenmeye gücü yettiği halde gözünü ve ırzını haramlardan korumaya da gücü yeten bir erkek veya kadın çeşitli sebeplerle bekar da kalmış olabilir. Evli olan çiftler de azil gibi bir yolla çocuk yapmamak için önlem alabilirler.

Azil: Cinsel temas sırasında erkeğin menisi dışarı akıtması demektir. Hz Peygamber’in (s.a.v) bazı hadislerinde azil, hoş görülmemişse de, bunu kesin olarak yasaklayan bir hüküm de getirmemiştir. Bu yüzden çoğunluk İslam müctehitlerine göre kadının da rızasıyla azil yapmak mübah sayılmıştır. Hatta birçok Şafii fakihine göre, bu konuda kadının rızası da gerekmez.

Erkek ve Kadının Kısırlaştırılması Caiz midir?

Diğer yandan erkeğin veya kadının ilaçla veya ameliyat yolula sürekli olarak kısırlaştırılması caiz olmaz. Bu durum fıtratla çeliştiği için, evliliğin ne kadar süreceğini veya sayıları yeterli sanılan çocukların ömrünü yüce Allah’tan başkası bilemez. Günümüzde bir trafik kazası, bir toplum hareketi ya da bir savaş aile fertlerini alıp götürmekte ve hayata yeniden başlama zaruretleri ortaya çıkabilmektedir.

30-35 yaşlarında iken iki çocuk sahibi olmayı yeterli gören eşlerin böyle bir felaketle karşılaşması durumunda, kısırlığın ileride büyük acılara yol açacağını tahmin etmek güç olmaz. Nitekim Hz Peygamber (s.a.v) Allah’a kulluk etmek gayesiyle sürekli olarak evlenmeyi terk etmek isteyen Osman b. Maz’um’un isteğini reddetmiştir.

Sonuç olarak cenin teşekkül etmeden önceki dönemde erkeğin veya kadının gebeliği engelleyen yöntemlere başvurması mümkün ve caizdir. Bu koruma ilaçla olabileceği gibi, meninin rahme ulaşmasını engelleyen başka yöntemlerle de olabilir. Ancak bunun için eşlerin rızasının bulunması, sağlığa zarar vermemesi ve başvurulan yöntemin boy abdestini engelleyici nitelikte olmaması gereklidir.

Meni rahme yerleştikten sonra nutfe veya alaka (kan pıhtısı) durumunda iken ilaç veya başka bir yöntemle düşürülmesi konusunda İslam bilginleri arasında görüş ayrılığı vardır.

Ceninin özellikle ilk 1,5-2 aylık döneminde kan pıhtısı durumunda iken düşürülmesi Hanefilerden Maveraünnehir bilginlerine ve bazı Şafiilere göre özür olsun veya olmasın caiz görülmüştür. Ancak Hanefilerde tercih edilen görüşe ve Gazali ve İbn Hacer el-Askalani gibi bilginlere göre bu durumda özürsüz düşürmek caiz değildir.

Ancak meşru bir özür bulununca, kan pıhtısı durumundaki bebeği ilaçla düşürmek veya onu aldırmakta bir sakınca yoktur.

İbn Abidin (ö: 1252 / 1836) yukarıdaki durumda;

Kürtaj yani bebek düşürmek hangi durumlarda yapılır diye soracak olursanız eğer, özür sayılan durumlar;

1- Gebelik yüzünden kadının hastalığının artması veya ölüm tehlikesinin bulunması

2- Çevrenin çok bozuk olması yüzünden doğacak çocuğun İslam ahlakı ve terbiye ile yetiştirme zorluğunun bulunması

3- Yoksulluk ve zaruretin hüküm sürmesi. Gebe kadının süt emen bir çocuğunun bulunması ve gebelik yüzünden süt kesilirse, babanın çocuğa süt anne tutma gücünün olmaması da bir özür sayılmıştır.

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 549-551

(1-Rum 21)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

[Valid RSS]