Bakara Süresi 42-43 ve 44. Ayet Meali ve Tefsiri & İbn Kesir ve Bilmen

Bakara Süresi 42-43 ve 44. Ayet Meali ve Tefsiri & İbn Kesir ve Bilmen
13 Mayıs 2021 01:54
0

Bakara Süresi 42. Ayet Meali: Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin

Bakara Süresi 43. Ayet Meali: Namaz kılın, zekat verin, rüku edenlerle beraber rüku edin

Bakara Süresi 42-43 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir

Bakara Süresi 42-43 Ayetin Tefsiri & İbn Kesir: Allah (c.c) Yahudileri kasten hakkı batıl ile karıştırma ve kamufle etmekten, hakkı gizleyip ortaya batılı koymaktan nehyetmektedir. ‘Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin’. Allah (c.c) onları iki şeyden birden nehyetmiş, hakkı izhar edip açıklamalarını emretmiştir. Onun için Dahhak, İbn Abbas’tan şöyle rivayet edilmiştir: ‘Hakkı batıl ile karıştırmayın’; yani hak ile batılı, doğru ile yalanı birbirine katmayın.

İbn Abbas (r.a): ‘Bilerek hakkı gizlemeyin’, yani elinizdeki Kitaplarda peygamberim ve getirdikleriyle ilgileri yazılı bilgiler varken bunları gizlemeyin.

‘Namaz kılın, zekat verin, rüku edenlerle beraber rüku edin’

Mukatil der ki; Namazı tam kılın buyurarak Yahudilere Resulüllah (s.a.v) ile birlikte namaz kılmalarını, ‘zekatı hakkıyla verin’ buyurarak zekat vermelerini, yani zekatı Resulüllah (s.a.v)’e teslim etmelerini, ‘rüku edenlerle beraber rüku edin’ buyurarak da Muhammed (s.a.v) ümmetinden rüku edenlerle birlikte rüku etmelerimi emretmiş ve adeta ‘onlarla birlikte olun’ demiştir.

Bakara Süresi 42 Ayet Meali: Hakkı batıla karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin.

Bakara Süresi 42 Ayet Meali: Hakkı batıla karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin.

Bakara Süresi 42 Ayet Tefsiri & Bilmen

Bakara Süresi 42 Ayet Tefsiri & Bilmen: (Ve) ey İsrail Oğulları!.. (hakkı batıl ile karıştırmayın.) Hz. Muhammed’in vasıfları hakkındaki Tevrat ayetlerini ve diğerlerini kendi uydurduğunuz esassız şeyler ile değiştirme ve bozmaya kalkışmayınız. (ve hakkı saklamanın.) Rasulü Ekrem (s.a.v) mübarek vasıflarını gizlemeyin, bunun mesuliyetini düşününüz. (Halbuki siz) böyle inkarcı bir şekilde batılca hareketlerin ne kadar çirkin, ne kadar cezayı gerektirir olduğunu (bilirsiniz.) Bu hususta cehaletinizi mazeret makamında ileri süremezsiniz. Yahut siz hakkı gizlediğinizi biliyorsunuz. Artık böyle bir isyana bile bile nasıl cüret ediyorsunuz.

Gerçek şu ki hakkı gizlemek büyük bir rezalettir, bir ahlaksızlıktır, amme hakkında bir hıyanettir. Şahsi menfaat hırsıyla veya geçici bir mahrumiyet korkusu ile bile bile hakkı saklamak, onun aksini yapmak ve yaptırmak; bir alçaklıktır, İnsanlığa yakışmaz, hakiki selamet ve saadetin yok olmasına sebep olur. Binaenaleyh Allah Teala Hazretleri cümlemizi haktan ayırmasın. Amin.

İsrail: Yakup (a.s) lakabıdır, İbrani lisanında Abdullah (Allah’ın kulu) veya Saffetullah (Allah’ın seçkin kulu) manasınadır.

Yahudilerin Soyu Hangi Peygambere Dayanır?

Emir, Allah yolunda mücahit manasına olduğu da mervidir. Yahudiler Hz. Yakub’un neslinden geldikleri için “Beni İsrail” lakabını almışlardır. Hz. Musa’ya tabi olduklarını iddia ettikleri için de “Museviler” diye anılmaktadırlar.

Bu mübarek ayetlerde onlara: (Ey İsrail oğulları) diye hitap edilmesi bir uyarı ve işareti içermektedir Sanki denilmiş oluyor ki: Siz yüce bir peygamberin evlat ve ahfadından bulunuyorsunuz. Yanınızda Tevrat denilen bir kitabı ilahî vardır. Orada son peygamberin vasıfları yazılıdır. Artık size düşer mi ki o kitaba aykırı hareket edip Hz. Muhammed (a.s)’ı ve ona nazil olan Kur’an’ı Kerim’i inkar edesiniz. Bir nice hakikatleri değiştirme ve bozmaya çalışasınız. Bu bir cehalet, bir nankörlük bir kadir bilmezlik değil midir? Böyle hareketlerden vazgeçiniz, hakkı kabul ediniz. Cenab-ı Allah gafletten uyandırsın!

Bakara Süresi 44 Ayet Meali: Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın

Bakara Süresi 43 Ayetin Tefsiri & Ömer Nasuhi Bilmen

Bakara Süresi 43 Ayetin Tefsiri & Ömer Nasuhi Bilmen: Bu mübarek ayetler, İsrail Oğullarını ve benzerlerini kötülükten alıkoyarak en mükemmel bir kulluk vazifesini ifa etmeye davet ediyor. Başkalarına iyilik yapmalarını emrettikleri halde, kendileri İyilik yapmaktan kaçınanların bu hallerini kınıyor. Hakkın yardımını kazanmak için sabra, namaza devam edilmesini tavsiye buyuruyor. Cenab-ı Haktan korkanların da hangi zatlardan ibaret olduğunu gösteriyor:

(Ve) ey İsrail Oğulları!.. Sizler de Müslümanlar gibi beş vakit (namazı kılınız.) Adabına, erkanına riayet ederek edaya çalışınız. (Zekatı da veriniz.) Mallarınızın farz olan zekatını da fakirlere ödeyiniz. (Ve rüku edenler ile beraber rüku ediniz.) Siz de cemaati müslimin ile beraber rükua varınız.

Velhasıl: Onların da İslam şerefine nail olup İslam cemaatine katılmaları emir ve tavsiye olunuyor. Yahudilerin namazlarında rüku bulunmamaktadır. Halbuki namazın mühim bir rüknü olan rüku vaziyeti, pek latif hikmetleri, içermektedir

Bakara Süresi 44 Ayet Meali: Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Bakara Süresi 44 Ayetin Tefsiri & Abdülkadir Geylani

Bakara Süresi 44 Ayetin Tefsiri & Abdülkadir Geylani: Hak, o riya yapanlara azar ve minnet yoluyla şöyle hitap etmektedir: “İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz?”

Ey riyakar ve güya insanlara nasihat ve hatırlatma yoluyla kendilerinde irfan yakin olduğu iddiasında bulunanlar!

İnsanlara Allah’a yakınlaştıran iyiliği emrediyorsunuz ama kendiniz söylediğiniz şeyleri yapmayı unutuyorsunuz ha ! “Halbuki sizler ‘kitabı okuyorsunuz!”

İlahi emir ve nehiyleri içeren kitabı okuduğunuzu ve onu bildiğinizi iddia ediyorsunuz! Fakat kendiniz gaflet ve dalalette boğulup gitmişsiniz. “Akletmiyor musunuz (Bakara 44)” Bu yaptığınızın çirkin bir şey olduğunu anlamıyor musunuz?

Kaynaklar

a-) İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:1 / bkz: 317-318

b-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen (Ömer Nasuhi Bilmen)

Bakara Süresi 44. Ayet Tefsiri Abdülkadir Geylani Tefsirinden Alınmıştır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.