ref: refs/heads/v3.0

Kur'an-ı Kerim 114 Süresi Meali, Tefsiri ve Temel Dini Bilgiler

Kur'an, Fıkıh, İlmihal, Meal, Tefsir, Tasavvuf, Nefsi Terbiye, Diyanet
Aile ve Evlilik
TÜMÜNÜ GÖR
Evlilik kadar tatlı bir şey, tatlı olduğu kadar da evlilik kadar acı bir şey yoktur. Doğru insana denk geldiysen ne ala, yat kalk Allah’a şükret ve verdiği lütuflara ve nimetlere karşın nankörlük ve küfürle karşılık verme. Yok eğer huysuz ve asabi bir kadına denk geldiysen eğitebiliyorsan (olmayan şeyi nasıl vereceksen)...
9 Mayıs 2021 14:21
28.772
Bu kadın için esastır ve buna son derece önem vermek gerekir. Kadının namus ve iffet yönünden dini duyguları zayıf olursa kocasına ihanet edebilir ve yüzünü kara çıkarır. Kıskançlığı artırır, huzuru giderir. Şayet kocası namus ve iffetini muhafaza etmeye gayret etse o zaman da başı belaya girer. Eğer onun iffetsizliğine kulak...
12 Ağustos 2023 03:03
20.751
Eşinizle Mutlu Bir Hayat Yaşarken Anne ve Babanıza Mutsuz Bir Hayatı Reva görmeyin Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ve babaya ihsan da bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile deme ve onları menetme azarlama sözlerini kesme ve...
27 Şubat 2021 06:35
11.479
Kadınların kocalarına itaat etmeleri ve saygı göstermeleri hususunda gelen sayısız haberler ve rivayetler vardır. ✓ Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: Kocasının kendisinden razı olduğu halde ölen kadın hiç şüphesiz cennete girer. ✓ Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: Kadın; beş vakit namazını kılar, ramazan orucunu tutar, namusunu...
8 Mayıs 2021 04:01
7.645
İslam, kadın ile iyi geçinmeyi, kadına karşı iyi davranmayı erkeğe farz kılmıştır. Hatta hanımından hoşlanmayan erkekleri bile, bir arada  yaşamayı imkansız hale getirecek istisnai durumlar dışında, bu zorunluluğun kapsamı içinde tutmuştur. Bu durumdaki erkeklere, ilk duygusal reaksiyonlarının etkisi altında kalarak aziz yuvalarını yıkmamayı tavsiye etmiştir. Böyle yapacakları yerde gayb alemine,...
1 Ocak 2022 00:30
7.027
Dinimiz akraba evliliği yapmaya izin vermiştir. Ancak akraba ile evlilik yapmanın bir takım zararları vardır ki bunlardan birisi de; Kadın erkek arasındaki şehvetin azalmasıdır. Akrabalık şehvet üzerinde etkilidir. Bakmak ve dokunmak şehevi duyguları artırır. Hele bu zevk alınan yeni karşılaşılan şeylerde olursa şehvetin tesiri daha da şiddetli olur. Erkeğin eskiden...
12 Ağustos 2023 05:01
6.303
VELİME: Evlenirken erkeğin dost ve yakınlarına düğün yapması ve yemek ziyafeti vermesi müstehaptır. Evlenen bir kimseye “Allah mübarek eylesin, hayırlı olsun, Allah sonuna kadar ayrılığı olmayan güzel geçimler versin” gibi sözler söyleyerek tebrik etmek müstehabtır. Ebu Hureyre Resulüllah’ın böyle emrettiğini rivayet etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki; “Helal ve haramı (evlenme...
6 Mayıs 2021 17:01
5.744
Allah Resulü Hz Muhammed (s.a.v): “Besmele ile başlamayan her önemli iş eksik kalır” buyurmaktadır. Bu yüzdendir ki kişinin münasebet kurarken, hatta münasebete başlarken “Besmele” ile başlaması gerekir. Hatırlayacak olursak eğer demiştik ki; melekler kişiden def-i hacet (tuvalet) ve cima (ilişki) esnasında kişiden ayrılacakları içindir ki, meleğin olmadığı yere şeytanın,i ilhamın...
21 Şubat 2021 22:20
5.603

Tövbe Duası

TÜMÜ
Arzusunun galip gelmesi sebebiyle nefsi o günahı terk etme niyeti konusunda kendisine yardımcı olmazsa iki vacipten birisini yapmaktan aciz kalmış olur. Ama bu durumda ikinci vacibi yapmaması gerekmez. İkinci vacipten kastımız, işlediği günahı silmek için bir iyilik yapmaktır. Böylece iyi bir ameli diğer kötü bir amelle karışmış olanlar sınıfına girmiş...
19 Şubat 2021 02:22
3.953
Şartları Yerine Getirilen Tövbe Kesinlikle Kabul Makbuldür Bil ki, sen makbul olmanın ne anlama geldiğini anladığın zaman sahih ve geçerli olan her tövbenin makbul olduğundan kuşku duymazsın. Şöyle ki kalp, şüphesiz selim olarak yaratılmıştır ve her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Kalbin selim olmaktan çıkması, günahların tozu ve karanlığıyla yüzünü...
11 Şubat 2021 05:35
1.839
İnsanoğlunu şaşırtıcı bir şekilde yaratan Allah’a hamd olsun. İnsanın tabiatı hataya ve aklı doğruya meyyaldir. Akıl sahiplerine göre, insan tabiatı ve aklı arasındaki rekabet süreklidir. Gafil olanlar, azabın acılığını unutarak arzunun tatlılığıyla birlikte olurlar Onlardan kimileri devrilme (ölüm) anını dek hatasından dönmez. Kimisi de hatasını anlar, pişman olup tövbe eder...
10 Şubat 2021 00:36
1.710
İnsan, günah işledikten sonra tövbe edip ya Adem’e (a.s) benzeyecek, ya da günahta ısrar ederek şeytana benzeyecektir. övbe edilmesi gereken günahlar, o günahların küçüklüğü ve büyüklüğü, tövbenin dereceleri ve küçük günahları büyük günahlara çeviren sebepler Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla; Yüce Allah’a hamd, elçisi Hz Muhammed’e (s.a.v), ashabına salat ve...
14 Mart 2021 02:00
1.659
Cennete giremeyeceği görüşünü benimseyenler bazı deliller ileri sürmüşlerdir bu bu delillerin bir kısmı şunlardır: İşlenen zinada hiçbir suçu olmadığı ama pis bir nutfeden yaratılmış olduğu için her türlü şerrin ve çirkefliğin mahalli olarak kabul edildiği ve hiçbir surette hayra mahal olmaya layık görülmediği halde veled-i zinanın durumu böyleyken, haram üzere...
2 Ocak 2022 12:30
1.645
Günahlardan Dolayı Vicdan Azabı Duymak ve Pişman Olmak Tövbe midir? Bil ki tövbe, sırasıyla şu üç şeyden bir manadır: Bilgi, hal ve fiil. Bilgi birinci, hal ikinci ve fiil üçüncü sıradadır. Birinci sıradaki bilgi ikinci sıradaki hali, ikinci sıradaki hal de üçüncü sıradaki fiili yapmayı gerektirir. Bu sıralama, yüce Allah’ın...
10 Şubat 2021 03:37
1.500
Nasuh Tövbesi 1 ▬ İsyankar adam tövbe eder ve ömrünün sonuna kadar tövbesini bozmadan istikamet üzere yoluna devam eder, yaptığı günahları telafi etmeye çalışır ve genelde insanların uzak duramayacağı küçük hata ve günahlar dışında önceden işlemiş olduğu günahları tekrar etmeyi içinden bile geçirmez. Tövbede istikamet işte budur ve bu tövbenin...
10 Şubat 2021 22:26
1.173
Şimdi nasuh tövbesi şartlarını açıklayacak olursak eğer; 1 ▬ Günah yapmayı terk etmektir. Bu terk etmek, kalbinde kararlaştırmak ve bir daha o günaha dönmemeye ihlaslı bir şekilde azmetmektir. Eğer günahı terk eder fakat kalbinde o günaha dönme niyeti olursa, yahut bunu kasdetmez de fakat o günaha dönüp dönmeyeceğine tereddüt ederse, o...
5 Nisan 2021 00:21
1.097
Önemli olan tövbe etmek değil, tövbede sadık olmaktır. Önemli olan fidan ekmek değil, o fidanın kök salması, dallanıp, budaklanması, meyve vermesidir “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’ın hakkıdır (1)”. “Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya, İşte onlara cehennem...
27 Temmuz 2021 23:00
950
Nefisten kurtulmanın yolu, ahirette hesaba çekilmeden önce nefsi bu dünyada iken hesaba çekmektir. Allah bizi nasıl olsa affeder diye günah işlemeyin ve tövbe etmeyi geciktirmeyin Nefs-i emmare sahipleri, iyiliği icra etmedikleri gibi, yasaklardan da sakınmazlar. Ayrıca yaptıkları kötülükleri övünerek anlatırlar. İyiliğe uymazlar. Kötülükten asla kaçınmazlar. Haramı haram olarak işledikleri gibi...
1 Mayıs 2021 16:38
913

Dini Yazılı Güncel Vaazlar

TÜMÜ
Gazab, lanet, büyük azap ve cehennem cezası, bir mümini sırf mümin olduğu için öldüren katilin cezasıdır. Allah Hakkında Tartışanlar: ‘Ve O kimseler ki, Allah hakkında tartışmada bulunurlar, Allah için daveti kabul edildikten sonra. Onların delilleri Rab’lerinin katında boştur ve onların üzerine bir gazap vardır ve onlar için şiddetli bir azap...
25 Ocak 2021 11:25
9.418
Ve Rabbin dedi ki: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar (1)”. Çünkü “Kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur (2)”. İşte “Allah’ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah’ın, tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah...
27 Şubat 2021 18:25
9.340
Ey arkalarını dönenler ! Şeytana uşaklık etmeyi bırakın, onun yolundan ayrılın da kalp ayaklarınızla Hakk’ın kapısından içeri girin. Allah’tan sizi, sizden razı olacağı işlere yönlendirmesini isteyin. Sizi kullanmasını, hizmet ettirmesini isteyin. Tükenmek bilmeyen bir hazine buldurmasını isteyin. Hiç kurumaz bir pınar göstermesini dileyin. Dünyadan nefret etmenizi, ahireti sevmenizi sağlamasını dileyin....
1 Şubat 2021 12:30
5.577
Sosyal Medyanın Zararları Levhe’l-hadis insanı asıl yapması gereken önemli işlerinden alıkoyan ve hiçbir fayda sağlamadığı gibi, vaktin boşa harcanmasına neden olan oyalayıcı konuşmalar, hikaye, masal vb dinletiler anlamındadır Tabiun’dan Mücahid, Hasan el-Basri, Katade, bunun yararından çok zararı olan türkü, şarkı ve müzik gibi vakti tüketen şeyler olduğunu söylemişlerdir. Çağımızda sinema,...
23 Şubat 2021 16:08
5.194
“Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla (1)”. “Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan (2)”. “Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını (3)” hakkıyla bulsun diye, dünyayı ve içindekileri yaratmış, dünyayı ve içindekileri Ademoğlunun hizmetine vermiş ve tüm bu...
22 Şubat 2021 16:40
4.287
Hz Adem ve Hz Havva yaratıldıktan hemen sonra yerleştirildikleri cennette imtihana tabi tutulmadılar mı? Onların yeryüzü imtihanları da cennette ki imtihanlarından sonra başlamadı mı? İnsan boş yere yaratılmadığını ve asıl yurduna dönüşünün de sınamalar neticesinde olacağını yeniden hatırlamalıdır. Sonsuz rahmet ve şefkat sahibi olan Allah, yeryüzü mecramızda nasıl sınamalara maruz...
30 Ocak 2021 23:25
3.860
“İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah’ın hesabı çok süratlidir (1)”...
12 Mart 2021 02:43
3.470
Kulluk, halis ve samimi bir niyetle, sevap kazanmak üzere Allah’a yakın olmayı düşünerek ibadet yapmaktır Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş ( Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz (Bakara 21) Kulluk, her zaman Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde olmak ve ona göre bir duruş...
25 Ocak 2021 03:41
2.949
Muhterem Müslümanlar! Şüphesiz yapılan iyilikler ve kötülükler karşılıksız kalmaz. Bizler bu dünyanın bir imtihan yeri olduğuna inanırız. Kısa bir misafirliğin ardından, her gün binlere insanı yolcu ettiğimiz ebediyet yurduna bizlerde gideceğiz. Ahiret yurduna inanmak imanımızın temel esaslarındandır. Orada herkesin dünyada yaptıklarından yada yapmadıklarından dolayı hesaba çekileceğinden de hiç şüphemiz yoktur....
23 Şubat 2021 14:01
2.855
Allah Teala; hem sevgide hem diğer hususlarda kendisine ortak istemediği gibi için; insanı gerek canıyla gerek malıyla gerekse ailesiyle imtihan eder. Nitekim gelen rivayetler doğrultusunda tam olarak hatırlayamasam da mana olarak Resulüllah (s.a.v): Allah bir kulunu sevdi mi onda ne mal bırakır ne aile buyurmaktadır. Ancak insan hiçbir zaman “…mal...
1 Şubat 2021 14:00
2.723
Müddessir Süresi 42 ve 43 Ayet: Sizi Cehennem ateşine sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan değildik “Herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır, Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında, Onlar Cennetlerdedirler, sorarlar (1)” o cehennemdekilere “Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? (2)”. İşte o zaman o cehennemdekiler; soru soranlara...
31 Ocak 2021 02:43
2.677
Muhterem Müslümanlar! Hayatı veren yüce Allah olduğu gibi, hayata son verme yetkisi de ancak Allah’a aittir. Bu nedenle yüce Dinimiz İslam, insan hayatına büyük önem vermiş haksız yere bir insanı öldürmeyi bütün insanları öldürmeye bir canı kurtarmayı da bütün insanları kurtarmaya denk tutmuştur. Sevgili Peygamberimiz de insanların can, mal ve...
23 Şubat 2021 06:22
2.446

Dünya hayatı Oyun ve Eğlencedir

Kişisel Gelişim

TÜMÜ
Yaşamında karşılaştığı zorlukları kötü kader olarak adlandırarak her türlü aksiliğin kendisini bulduğunu düşünen, mutlu ve başarılı olmak için girişimde bulunmak yerine kötü kaderine lanetler yağdıran kişilerin, hayatlarında olumlu değişikliklerin olması muhakkak ki beklenemez. Hayatımızın her kesitinde hedeflediğimiz amaçlara ulaşırken çeşitli engellerle karşılaşırız. Kimimiz bu engellerden sorumlu olduğumuzu kabul edip ne...
14 Mart 2021 00:13
2.172
İnsanlar yaşamlarında madden ve manen başarılı olabilmek için bir ideal, bir hedef belirlemek ve bu hedeflerine ulaşabilmek için bir yol haritası çizmek durumundadırlar. Kişinin aile yapısı, yaşadığı kültürel çevre, ekonomik şartları gibi dış faktörlerin yanı sıra kendi kişilik özellikleri ve içinde bulunduğu duygusal yaşamı gibi iç faktörler, bu yol haritasının...
27 Şubat 2021 16:14
1.748
Kim kendisinin ayıp ve kusurlarını görürse, başkalarının ayıplarını araştırmaktan kendisini uzak tutar. Kim, takva elbisesinden soyutlanırsa / uzaklaşırsa, artık bundan böyle örtüneceği bir başka elbise bulamaz. Kim Allah’ın takdir edip verdiği rızıkla yetinir; buna kanaat getirirse, bundan böyle başkalarının ellerindeki varlığı görerek buna üzülmez. Kim de azgınlık ve taşkınlık kılıcını...
28 Ocak 2021 10:21
1.662
Silkinip yeni baştan başlayın nefes almaya. Bu kez nefesinizi, ruhunuzu dolayan yabani otların yetiştiği tarlalarda değil, gül bahçesinde alın Hainleşen dünyanın boşa kürek sallayan yolcuları gibiyiz. her birimiz. İçimize kin, nefret, hırs tohumlarını ekmişiz. Büyük bir zevkle onları büyütmekteyiz. Onlar dal budak verdikçe içimizde büyüyen canavarın farkında bile değiliz. Durmadan...
20 Şubat 2021 16:50
1.596
Başarılı ve Mutlu bir hayat sürmenin şartlarını madde madde belirtecek olursak eğer bunlar ▬ Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir ▬ Kararlılık kesin bir bıçağa benzer, keskin ve düz keser. Kararsızlık ise kör bir bıçak gibi kestiği her şeyi parçalar ve yırtar ▬ Bütün yeni buluşların % 99’u...
28 Şubat 2021 14:10
1.537
Köyün birinde yaşlı bir adam varmış. Çok fakirmiş ama Kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan beyaz bir atı varmış ki, Kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at, bir at değil benim için bir dost, insan dostunu satar mı? demiş hep....
31 Ocak 2021 18:20
1.524
Kişilerin iş yada aile yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarının sakince dinlenmesi, anlayışla yaklaşılması hatta sorunla ilgili çözümler sunulması her iki taraf içinde huzur kaynağı olur. Sırların verildiği, paylaşımların arttığı bu arkadaş, dosttan da öte bir anlam kazanarak sevgili olur. Evlilikle birlikte aynı paylaşımların sürmesi arzu edilirken birden ne olduysa her şey tersine...
30 Mart 2021 04:00
1.387
Özdenetim Sahibi Olmak İçin Neler Yapılabilir? Adamın biri karısının artık eskisi kadar iyi duymadığından korkuyormuş ve karısının işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu düşünüyormuş. Ona nasıl yaklaşması gerektiğinden de emin değilmiş. Bu durumu konuşmak için doktorunu aramış. Doktor adamın karısının ne kadar duyduğunu anlayabilmesi için basit bir yöntem önermiş. Yapacağın şey şu;...
1 Şubat 2021 05:15
1.315
2 ▬ : Sonunda pişman olacağın bir işi başında düşün. Pişmanlık ahmaklıktır. 3 ▬ : Küçüklere şefkat göster. Velev ki büyüdüğün zaman onlardan şefkat görmeye hakkın olsun 4 ▬ : Boşuna iddia ve inat etme. Hakikati ara ve sev. Hakikat sevgisi, insan için sevgilerin en yükseğidir. 5 ▬ : Kusurlarını...
28 Şubat 2021 08:03
1.213
Bir şeyin varlığını sağlıklı ve beklenen düzen içinde sürdürebilmesi için gerekli şartları taşıması halini Kur’an salah kavramı ile ifade eder. Salah kısaca doğruluk, kusur ve ayıplardan uzak olmak anlamını da ifade ediyor. Kur’an’da aynı kökten gelen sulh (barış), ıslah (düzeltmek), salih (uygun, iyi) salihin (iyi kimseler) salihat (iyi ve yararlı...
13 Mayıs 2021 10:01
1.213
Bedeninizin iyileşmesini, güzelleşmesini, zayıflamasını istiyorsanız kendinizi sevin, bedeniniz sevin ve kendinizle barışık olun. Bedeninizle ne kadar ilgilisiniz? Eğer sadece bir yeriniz ağrıdığında bedeninizi fark ediyorsanız ya da beğenmediğiniz bir yerinizi eleştirirken onunla ilişki kuruyorsanız bedeninizden kopuksunuz demektir. Oysa bedeniniz sizden hiç kopmaz, gün boyunca durmadan çalışır, siz uyurken bile. Mükemmel...
28 Şubat 2021 16:13
1.145
Hayatımın en zor dönemlerinden biriydi, iflas etmiştim. Elimdeki gayrimenkulleri, borçlarımı ödemek için tek tek elimden çıkarıyordum. Yaşama ve çalışma sevgimi iyice yitirmiş, kendimi sigara ve alkolle AVUTUR hale gelmiştim. Sağlığım günden güne bozuluyordu. Böyle bir günde ellerim cebimde bir caddede karşıdan karşıya geçerken, belden aşağısı olmayan bir adamı bir kay...
12 Şubat 2022 08:00
1.018